Waarom heb je geld nodig?

Als je deze vraag stelt op straat, zal je altijd hetzelfde antwoord krijgen. Namelijk om van te leven.

Maar draai het nu eens om, heb je om te kunnen leven geld nodig? 

Geld maakt van mensen onmensen!

Mensen zijn zo in de macht van het geld geraakt dat zij alle medemenselijkheid zijn kwijtgeraakt.
De mens, van oorsprong een sociaal, spiritueel wezen is bevangen door het virus dat materialisme heet, waardoor alleen nog maar gedacht kan worden in en aan geld.

Economie

Na 1945 is uitsluitend de economie leidend geweest. We zijn van kinds-af-aan geïndoctrineerd dat economie het belangrijkste zou zijn in het leven. Economie zou namelijk verantwoordelijk zijn voor onze welvaart.

Geld was ooit een ruilmiddel

Geld is ooit in het leven geroepen om ruilhandel te vereenvoudigen. Daar was op zich niets mis mee. De problemen werden gecreëerd op het moment dat rente ontdekt werd.

Rente is namelijk geld dat niet bestaat!

Geld is verantwoordelijk voor de oorlogseconomie

De term oorlogseconomie beschrijft de situatie waarbij de inrichting van de economie ondergeschikt wordt gemaakt aan een bepaald belang, meestal een bedreiging van het landsbelang.

Eerlijk zullen we alles delen

Tot op heden, en ook met een eventueel nieuw geldsysteem, is inkomen gekoppeld aan inspanning (werk). Uitzondering daarop is vrijwilligerswerk zoals bijvoorbeeld mantelzorg en verenigingswerk. Vrijwilligerswerk is echter wel de motor van een samenleving.

Wat is vrijheid

Vrijheid betekent keuzes, het kunnen maken van keuzes.

In de huidige maatschappij zijn keuzes direct gerelateerd aan geld. Hoe meer geld te tot je beschikking hebt, hoe meer keuzes je kunt maken. Met minder geld worden je kuezes automatisch beperkt, dus je vrijheid.

Het ontstaan van een product

Er zou een angst kunnen bestaan dat het productaanbod zal verschralen, omdat er geen geldelijke middelen tegenover staan. Bij deze denkwijze gaat men echter voorbij aan de wijze waarop een product ontstaat.

Een product ontstaat altijd door het vaststellen van een probleem. 

De eerste geldloze stad ter wereld gedijt op een 'geschenkeconomie'

Auroville – ook wel bekend als de “Stad van de Dageraad” – is een internationale stad in Zuid-India, opgericht in 1968. Momenteel heeft het 2.800 inwoners uit 54 landen en kan het uitgroeien tot 50.000 inwoners.

Auroville is een “collectief experiment in menselijke eenheid” gebaseerd op …

De voordelen

Een samenleving zonder geld wordt vaak als idealistisch en onhaalbaar bestempeld. Toch zal de unieke kans zich voor gaan doen dat er met hart en ziel gekozen kan worden voor een geldloze maatschappij.

Waarom zouden we voor een geldloze maatschappij kiezen?

  • Het competitie-element wordt uit de samenleving gehaald.
  • Iedereen heeft recht op hetzelfde.
  • Door de verplichte duurzaamheid, wordt er op grondstoffen bespaard.

The Venusproject

The Venus Project is een non-profitorganisatie die het belangrijke verband erkent tussen het wereldwijde wanbeheer van hulpbronnen en problemen zoals oorlog, klimaatverandering, armoede en honger. In de bredere context zijn dit allemaal nadelige gevolgen van het huidige sociaaleconomische besturingssysteem.

Als antwoord op deze uitdagingen stelt onze organisatie oplossingen voor door de holistische toepassing van wetenschap en technologie; twee gebieden waarop recente vorderingen verreikende positieve effecten kunnen hebben.

Samenlevingzondergeld is een initiatief van Samen Zijn Wij Eén

grrappig 10-13