Wat is vrijheid

Vrijheid betekent keuzes, het kunnen maken van keuzes.

In de huidige maatschappij zijn keuzes direct gerelateerd aan geld. Hoe meer geld te tot je beschikking hebt, hoe meer keuzes je kunt maken. Met minder geld worden je kuezes automatisch beperkt, dus je vrijheid.

Heeft iedereen de mogelijkheid om die keuzes te maken welke hij/zij wenst? Dit kan dan vertaald worden naar, heeft iedereen de mogelijkheid om aan die hoeveelheid geld te komen, waardoor zijn/haar keuzevrijheid vergroot wordt? Het antwoord moge duidelijk zijn. Nee!

Zijn jouw keuzes gegarandeerd voor die hoeveelheid geld welke je tot jouw beschikking hebt? Ook niet!

De keuzes welke je kunt maken worden namelijk bepaald door jouw vrij besteedbaar inkomen. Dit is de hoeveelheid geld welke overblijft van jouw inkomsten na aftrek van de vaste kosten. Vaste kosten zijn de kosten welke gemaakt moeten worden om sowieso te kunnen leven (eten, drinken, huisvesting, kleding, energie). De zogenaamde kosten voor levensonderhoud.

Naast deze vaste kosten hebben we te maken met een overheid welke graag wil profiteren van jouw inspanning om aan voldoende geld te komen. Dit profiteren wordt gedaan in de vorm van belastingen. Sommige rechtstreeks, maar de meeste zijn indirecte belastingen. Deze worden over het algemeen niet direct herkend als belasting, omdat zij in verkoopprijzen zijn ingepakt (BTW, accijnzen, energiebelasting, enz.)

Dit betekent dat de overheid door middel van belastingen een directe invloed heeft op jouw vrij besteedbaar inkomen en dus jouw vrijheid!

Aangezien vrijheid een hele grote aantrekkingskracht heeft op ieder mens, zal zij er dus alles aan doen om te streven naar meer vrijheid en dus naar vrij besteedbaar inkomen. Dit vrij besteedbaar inkomen wordt echter direct bepaald door de overheid, omdat relatief eenvoudig wordt omgegaan met het verhogen van tarieven en dus het beperken van jouw vrijheid.

De overheid gebruikt hier een beproefde tactiek voor, namelijk jou eerst laten wennen aan meer vrijheid (=hoger vrij besteedbaar inkomen) en dan vervolgens de hoogte hiervan inperken door middel van een verzwaring van belastingen. Ieder excuus is dan gerechtvaardigd.
Het resultaat zal zijn dat je mogelijkheden gaat zoeken, zoals meer werken, extra baan, meer risico nemen, enz. alleen maar om je vrij besteedbaar inkomen minimaal op peil te houden en bij voorkeur te laten toenemen. Deze gevoerde tactiek zal te allen tijde tot stress.

Vrijheid wordt dus over het algemeen betaald met stress, terwijl stress doodsoorzaak nummer 1 is….!

Bestaat vrijheid zonder geld?

Als vrijheid gekoppeld is aan het vrij besteedbaar inkomen, kan er dan vrijheid bestaan in een samenleving zonder geld?
Het antwoord hierop is, Ja zeker!

In een samenleving zonder geld zijn de kosten van levensonderhoud in principe “0”. Deze kosten worden namelijk “betaald” uit het vervullen van de maatschappelijke dienstplicht. 

In een samenleving zonder geld, komt ook de term “vrij besteedbaar inkomen” te vervallen. Er is namelijk geen inkomen.

De keuzes worden bepaald door het product en dienstenaanbod en hier kan vrijelijk door iedereen over beschikt worden. Omdat de aanbieder als “betaling” krijgt betaald door eveneens de vrije beschikking over alle aangeboden producten en diensten.

Samenlevingzondergeld is een initiatief van Samen zijn wij 1

grrappig 10-13