Het ontstaan van een product

Er zou een angst kunnen bestaan dat het productaanbod zal verschralen, omdat er geen geldelijke middelen tegenover staan. Bij deze denkwijze gaat men echter voorbij aan de wijze waarop een product ontstaat.

Een product ontstaat altijd door het vaststellen van een probleem. Dit probleem zal nooit opgelost worden door “verkopers”, aangezien zijn de creativiteit missen. Problemen zullen altijd opgelost worden door idealisten, waarna verkopers er een prijskaartje aan hangen.

Een “concurrent” idealist zou een verbetering van het originele product kunnen vaststellen, waarna concurrentie geboren is.

In een samenleving zonder geld, komen de idealisten in een denktank bij elkaar, bedenken gezamenlijk de beste oplossing voor een probleem, bedenken vervolgens de mogelijke verbeteringen, waarna het ultieme product, wat dus een “probleemoplosser” is, wordt aangeboden met gebruik van de minste grondstoffen.

Samenlevingzondergeld is een initiatief van Samen zijn wij 1

grrappig 10-13