Eerlijk zullen we alles delen

Tot op heden, en ook met een eventueel nieuw geldsysteem, is inkomen gekoppeld aan inspanning (werk). Uitzondering daarop is vrijwilligerswerk zoals bijvoorbeeld mantelzorg en verenigingswerk. Vrijwilligerswerk is echter wel de motor van een samenleving.

Als er voldoende banen zijn welke bijdragen aan welvaart en bij voorkeur fulltime zijn (36-40 uur) dan zou een geldsysteem in theorie kunnen volstaan.
Helaas zijn er niet voldoende banen en is zelfs een krimp in het aantal banen aangekondigd (Universiteit Oxford), als gevolg van automatisering en robotisering. [https://www.hr-kiosk.nl/hoofdstuk/arbeid/arbeidsmarkt/robots-nemen-werk-van-mensen-over]. 
Armoede zal dus het gevolg zijn van ieder bestaand of nieuw te ontwikkelen geldsysteem dat gekoppeld is aan arbeid.

Een herverdeling van de uit te voeren werkzaamheden zal dus noodzakelijk worden, om toch een zo groot mogelijke groep een kans te geven op een menswaardig bestaan. Desondanks zullen om uiteenlopende redenen altijd mensen buiten de boot vallen bij deze noodzakelijke herverdeling.

 

Grootste werkgevers

Kijken we nationaal naar de grootste werkgevers, dan zien wij dat de huidige zorg en het ambtenarenapparaat veel mensen een baan bezorgd.
Je kunt je in alle ernst afvragen of dat een gezonde situatie is?
Kijken we naar de zorg, dan zien wij dat de zorg in al zijn geledingen, de Germ-Theory van Louis Pasteur omarmt heeft. Een theorie welke ervan uitgaat dat de mens steriel is en dat alle mogelijke pathogenen (ziekteverwekkers) gedood moeten worden. Op zijn sterfbed heeft Louis Pasteur toegegeven dat hij met deze theorie volledig fout zat. 

Het volgen van deze theorie, heeft geleid tot een gezondheidszorg en een farmaceutische industrie welke aan heel veel mensen werk verschaft, omdat het volgen van deze foute theorie automatisch inhoud dat men chronisch ziek wordt (volgens het CBS 8 van de 10 Nederlanders) en dus medicijnen, en op termijn verzorging nodig heeft. Ziek zijn en worden is verworden tot een industrie welke zeer veel werk biedt, maar ook onnoemelijk veel geld kost. Naast het onnoembare leed, hangt hier ook een prijskaartje aan dat wij in de toekomst onmogelijk kunnen betalen.
Universiteiten in Nederland hebben berekend dat als aan deze situatie niets veranderd wordt, dat iedereen, die geboren is na 2015, in de zorg te werk gesteld moet worden!
Voor een geldsysteem gekoppeld aan arbeid, zou dit een ideale situatie zijn. Alleen rijst dan wel de vraag, “Wil jij graag chronisch ziek worden?”

Is er een alternatief dan?
Ja…!

In de tijd van Louis Pasteur, leefde ook Claude Bernard. Zijn theorie kwam er op neer dat de mens niet steriel is, maar dat ziekte direct wordt beïnvloed door de kwaliteit van de omgeving (“Terrein”). Dit heeft dan ook de naam Terrain Theory gekregen. Pasteur heeft op zijn sterfbed toegeven dat deze theorie de enige juiste was. 
Deze theorie kan zonder enig probleem ingevoerd worden in de huidige maatschappij, omdat zij alles te maken heeft met de kwaliteit van de voeding, beweging en leefstijl in het algemeen. Het gevolg van het doorvoeren van een volksgezondheidszorg gebaseerd op de terreintheorie is (volgens zeer vele onderzoeken) een kans op chronisch ziek worden van minder dan 5%. Een dergelijke ingestelde volksgezondheidszorg voorkomt dan ook heel veel onnodig leed, maar leidt ook tot heel veel minder banen.

Als wordt uitgegaan van de invoering van het alternatief staatsbestel, in alle geledingen van het overheidsapparaat, waarbij de uiteindelijke macht terecht komt bij de bevolking, dan zullen automatisch minder ambtenaren noodzakelijk zijn. De reden voor de vermindering van ambtenaren is dat het niet langer noodzakelijk zal zijn om iedere ambtenaar te controleren door een ambtenaar die weer gecontroleerd moet worden door een ambtenaar.
Daarnaast zullen alle toeslagen en subsidieregelingen uitgefaseerd worden en ambtenaren overbodig. 
Een samenleving waarbij de macht in handen komt van de bevolking is gebaat bij een kleine, afgeslankte overheid.

Samenlevingzondergeld is een initiatief van Samen zijn wij 1

grrappig 10-13