Een samenleving zonder geld

Het ‘bankenprobleem’ in Europa gaat nu voornamelijk om de Deutsche Bank en de Bankenunie. Alle schulden in Europa worden straks hoofdelijk omgeslagen over de hoofden van de Burgers. Nederlandse burgers betalen via de Bankenunie straks mee aan de schulden van de Zuid Europese banken.

Klik hier

 Het World Economic Forum kondigde vorige week officieel het Great Reset-initiatief aan als onderdeel van hun Covid Action Platform, en in januari 2021 is een top gepland om hun plannen opener met de wereld en de reguliere media te bespreken.

Klik hier

De huidige super-schulden-cyclus is zo’n 60 jaar geleden gestart en is nu aan het eind van zijn levenscyclus. Schulden in omloop brengen is het verdienmodel van commerciële banken.

Klik hier

“Een dergelijke tuimeling vertaalt zich monetair in een regelrechte melt down, die een dito reset (sanering) afdwingt. Er bestaat hiervoor immers geen plan B. Dit geldt overigens voor alle valuta’s!”

Klik hier

“De economie moet geheel tot stilstand komen, dat is het doel op dit moment. Dan zware depressie. De 1e fase. Daarna in fase 3 kan het systeem van voor af aan beginnen. De bekende eindfase en nieuwe reset waar ik al 10 jaar over schrijf. Vanaf 2010 schreef ik voor het eerst dat rond 2020 dit drama zou plaatsvinden.”

Klik hier

“Vlak voor de reset op einde K(ondratieff)-winter moet er eerst een machtswisseling plaatsvinden. Dit zagen we ook elke keer. Laten we eerst even kijken naar einde WO2. Half Duitsland werd DDR. Mao greep de macht in China. USSR pakte heel oost Europa, en zo kan je nog wel even doorgaan. Vlak daarna werd het geldsysteem opgeheven en kreeg men nieuw geld. In Nederland was dat het “tientje van Lieftinck”.”

Klik hier

Inleiding

Geld is het ultieme middel gebleken om de mensheid te knechten. Het is ons opgedrongen als gemak. En dat klopt, het maakt “ruilen” makkelijker.

Als we echter het geldsysteem analyseren aan de hand van een voorbeeld, dan wordt de waanzin al snel duidelijk. 
Stel, ik stop een zaadje in de grond, er groeit een prachtige plant uit, die vervolgens heel veel vruchten draagt. Ik pluk de vruchten en ruil deze voor geld. Welke waarde geef ik aan de vruchten die gratis aan de plant groeien? Vraag ik 10 cent of 10 euro? Ik creëer hiermee een vraag naar geld.

Vervolgens wil ik voor het ingezamelde geld een brood kopen. Ook weer gemaakt van zaadjes welke gratis aan een plant groeien, gemengd met wat water. De bakker vraagt aan mij geld voor het brood. Waarom? De zaadjes groeien toch gratis aan de plant? 

Stel nu dat door alle vruchten te verkopen welke aan mijn plant groeien, ik slechts één brood kan kopen, terwijl ik er drie nodig heb. Dan heb ik dus te weinig gevraagd voor mijn vruchten. Of ik moet niet één zaadje planten, maar velen, misschien wel honderd?
Dit houdt meteen in dat ik 100 keer harder moet werken en waarschijnlijk geen tijd meer zal hebben om het gekochte brood op te eten.

Bovenstaande maakt duidelijk dat geld maar fictief is. Het heeft geen andere waarde, dan de waarde die een ander er aan toekent.

Unieke kans!

De huidige tijd, met een reset op komst, biedt ons een unieke kans om een andere route te nemen dan de weg welke men voor ons in petto heeft en gekenmerkt zal worden door angst, verlies van vrijheid, dwang, privacyverlies, vervreemding en controle.

Bij navraag op straat bij zeer veel mensen, over misstanden in de huidige maatschappij, krijg je altijd hetzelfde antwoord, namelijk GELD.

De dagelijkse druk welke ervaren wordt om iedere dag weer te zorgen dat er voldoende geld gegenereerd wordt, met stress als bijwerking wordt absoluut niet als prettig ervaren.

Als we het begrip geld analyseren, dan is het in feite een verfijning van het principe van slavernij.
We zijn afhankelijk gemaakt van geld, en staan daardoor continue in de “overlevingsstand”. Waarvan een uiterlijk kenmerk stress is.

Of we krijgen er altijd net genoeg van om niet dood te gaan of we krijgen genoeg om er uitspattingen mee te bekostigen. Hierbij wordt geld gebruikt om tweespalt en afgunst te creëren. Criminaliteit bestaat als gevolg van geld.

Stel je de vraag aan een willekeurige voorbijganger of hij/zij vindt dat hij/zij verdient wat of men waard is, dan is het antwoord steevast “NEE”.

Dat zou toch anders moeten kunnen?

We hebben nu de unieke kans, dankzij de komende “reset”, op een samenleving waarbij we ons niet langer laten knechten! Een samenleving zonder geld!

We kunnen nu kiezen voor iets totaal anders...

 • Een systeem volledig ingericht op ruilhandel.
 • Er komt geen geld meer aan te pas.
 • Iedereen heeft overal recht op.
 • Je betaald met maatschappelijke dienstverlening.
 • Er komt een einde aan de druk om te moeten werken.
 • Meer tijd voor gezin, persoonlijke ontwikkeling, maatschappelijke betrokkenheid.
 • Niemand kan nog uitgebuit worden.
 • Criminaliteit wordt gereduceerd, dan wel geëlimineerd.
 • Iedereen komt toe aan leven i.p.v. overleven (geen stress).
 • Beter voor mens, dier en milieu.
 • Er kan niet langer gestraft worden, omdat je werkt (belastingen).

Toelichting

Het nieuwe systeem is volledig gericht op ruilhandel. Alle producten en diensten zijn dus gratis. 

Dit betekent dat alle producten volledig duurzaam dienen te zijn. De gemiddelde levensduur van gebruiksproducten zal gemiddeld 100 jaar moeten zijn, zodat een enorme besparing op grondstoffen bereikt zal worden. Hiermee wordt de ecologische voetafdruk van de mens fors verlaagd. Het streven zal zijn naar minder dan één.

Verbruiksproducten, zoals voeding, dienen gezondheidsbevorderend te zijn door kwaliteit leidend te laten zijn. De productie van goederen mag in ieder geval niet tot schade leiden bij mens, dier of milieu.

Aan producten zal geen waarde worden toegekend, omdat de productie zal plaatsvinden op basis van ruilhandel. Iedereen zal toegang hebben tot alle geproduceerde producten, zonder dat daar een extra prestatie tegenover staat.

De geleverde vergoeding voor toegang tot alle producten en diensten zal bestaan uit 8 uur maatschappelijke dienstverlening voor een ieder vanaf 16 jaar.

Maatschappelijke dienstverlening

Om gebruik te kunnen maken van alle aangeboden producten en diensten, is het van belang dat een ieder, vanaf de leeftijd van 16 jaar, een bijdrage levert aan de noodzakelijke werkzaamheden.

Producten zullen afgehaald kunnen worden bij distributiecentra (voorheen winkels).

Producten zullen gemaakt moeten worden. Ook in de land- en tuinbouw.

Er zal onderhoud gepleegd moeten worden aan openbare voorzieningen.

Zieken zullen verzorgd moeten worden (mantelzorg).

Er zullen huizen gebouwd moeten worden.

Mensen zullen vervoerd moeten worden (openbaar vervoer).

Infrastructuur moet aangelegd en onderhouden worden.

Enz.

Bestuursinrichting

Decentralisatie zal het sleutelwoord zijn. Kleinere gemeenschappen, zgn. gewesten welke aangestuurd zullen worden door een raad van ouderen.

Ieder gewest dient zelfvoorzienend te zijn. Zodat vervoer over grote afstand niet voorkomt. Wooncentra zijn omgeven door landerijen en tuinbouwbedrijven.

Sleutelwoorden voor deze gemeenschappen zijn liefde, vertrouwen, verbinding en saamhorigheid.

De landelijke overheid dient klein, compact en dienstbaar te zijn aan het belang van de gewesten.

Om dit te bereiken is het vanzelfsprekend dat ons land de EU in zijn huidige vorm verlaat. Samenwerken met landen in Europa en de rest van de wereld  behoort vanzelfsprekend tot de mogelijkheden.

Wonen

Om een samenleving goed te laten functioneren, zou wonen werkelijk een recht moeten zijn en niet een gunst.

Huisvesting zou dan een zaak moeten worden van de laagst mogelijke bestuurseenheid, namelijk het gewest. In de gemeenschap, zal het over het algemeen vrij snel duidelijk zijn waaraan op het gebied van wonen behoefte is. Als gemeenschap realiseer je samen dus woningen.

Deze woningen worden in bruikleen met de verplichting tot onderhoud gegeven aan een ieder die een woning wenst. De bouwmaterialen worden door het gewest ter beschikking gesteld en met gezamenlijke inspanning wordt een woning gebouwd. 

Energie

De samenleving zoals wij deze kennen drijft op energie. Energie is dus een noodzaak om te kunnen functioneren. 

De basis van een samenlevingzondergeld wordt dan ook gevormd door het beschikbaar stellen aan iedereen van vrije energie.

Vrije energie is namelijk alom aanwezig en hoeft niets te kosten. De huidige elite heeft er een verdienmodel van gemaakt en is het een gruwel als vrije energie de norm zal zijn.

Mensen als Nicolai Tesla waren al ver in de ontwikkeling hiervan, in het belang van de mensheid. De elite heeft dit geblokkeerd.

Gezondheid

De basis van ons bestaan wordt gevormd door onze gezondheid. Een gezondheid welke in de huidige maatschappij dermate fragiel is geworden, dat er een noodzaak gecreëerd moest worden om ons te verzekeren tegen onverwachte medische kosten.

Maar wat nu, als gezond blijven de basis van ons bestaan zou worden?

Dit is realistisch, als we de samenleving op een andere manier gaan inrichten. Ziek worden kan een uitzondering worden als we dit gezamenlijk willen.

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst

Het belangrijkste kapitaal van een samenleving zijn kinderen. De toekomst van een gemeenschap. 

Het is van belang dat kinderen zich op een ongedwongen wijze kunnen ontwikkelen en ondersteuning krijgen bij hun vorming tot volwassen mens met respect voor het individu.

Belangrijk daarbij is de erkenning dat de mens in feite een spiritueel wezen is. Persoonlijke ontwikkleing dient gestimuleerd te worden.

Bedrijvigheid gewaarborgd

De genoemde maatschappelijke dienstplicht geldt vanzelfsprekend ook om bedrijven draaiende te houden. Er zijn vanzelfsprekend producten noodzakelijk. Als echter als de kosten van investeringen wegvallen, er ook geen kosten zijn voor arbeid, en de energie eveneens ongelimiteerd gratis is, wat mag er dan gevraagd worden voor een product?

In een samenleving zonder geld zijn producten vanzelfsprekend ook gratis! Zij worden vanzelfsprekend “betaald” via de maatschappelijke dienstverlening. Als bedrijf werk je uitsluitend met gemotiveerde mensen die trots zijn op het geproduceerde product!

Om inzicht te krijgen in datgene wat of er aan arbeidsinspanning noodzakelijk is, vragen wij jou, als bedrijfseigenaar/manager/leider om ons een inzicht te sturen van de werkzaamheden welke verricht moeten worden. Dit kan via het Bedrijven Inputformulier bereikbaar via het menu bovenaan de pagina.

Samenlevingzondergeld is een initiatief van Samen Zijn Wij Eén

grrappig 10-13